Save electricity and control temperature as the
inverter air conditioner

  ติดตั้งร่วมกับเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เสมือนแอร์อินเวอร์เตอร์ ช่วยให้คอล์ยร้อนทำงานน้อยลง ในขณะที่อุณหภูมิยังคงเย็นสบาย จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น และยังแสดง ผล อุณหภูมิของห้อง และอุณหภูมิคอยล์เย็น ที่ช่วยบอกสถานะความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ทำให้การบำรุงรักษาง่ายยิ่งขึ้น

 

ISAVE INTELLIGENT TEMPERRATURE CONTROL

6.900฿ Giá thông thường
6.210฿Giá bán rẻ
  • ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เสมือนแอร์อินเวอร์เตอร์ ช่วยให้คอล์ยร้อนทำงานน้อยลง ในขณะที่อุณหภูมิยังคงเย็นสบาย จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น และยังแสดง ผล อุณหภูมิของห้อง และอุณหภูมิคอยล์เย็น ที่ช่วยบอกสถานะความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ทำให้การบำรุงรักษาง่ายยิ่งขึ้น